Karup å havørred på 7,1 kg og 83 cm

Dejlig stor og kraftig Karup å havørred

Kommentar