109 cm laks fra Skjern Å

Jens Lygum fanger og genudsætter 109 cm laks i Skjern Å.

Kommentar