Foto: 
Frilufts Rådet
Af: Redaktør 22.09.14 15:57:00

Uddeling af 1 mio. kr. til aktive ældre

Aktive ældre er en stærk ressource for friluftslivet og naturen. Deres indsats vil Friluftsrådet og VELUX FONDEN gerne påskønne. Derfor er der indgået et partnerskab om uddeling af 1 mio. kr. i 2014 til særligt aktive ældre, der færdes i naturen. Hver aktivitet kan få op til 70.000 kr. i støtte. Partnerskabet lanceres 22. september.

Formålet er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og som samtidig passer på og viser hensyn til naturen.

VELUX FONDENs direktør Ane Hendriksen siger: ”VELUX FONDEN har gennem mange år haft mulighed for at bevilge midler til ældre for at påskønne og opmuntre deres særlig aktive indsats til glæde for både dem selv og andre. I partnerskabet med Friluftsrådet ser vi frem til at øge støtten til ældre, der er aktive af natur i naturen. VELUX FONDEN ønsker med partnerskabet at anerkende og opmuntre de ældres frivillige indsats for et aktivt friluftsliv”.

Jan Eriksen, direktør for Friluftsrådet udtaler: ”Vi ser de ældre som en helt særlig ressource, der ofte har tid, ressourcer og overskud til at levere en frivillig indsats for andre borgere, naturen og friluftslivet – og måske tager børnebørnene på tur. Vi finder det derfor naturligt at indgå i dette partnerskab med VELUX FONDEN for at kunne støtte denne særlige gruppe aktive af natur med et program målrettet ældre medborgere. Vi håber og tror, at Friluftsrådets medlemsorganisationer og mange andre vil tage godt imod muligheden for at støtte og belønne deres aktive ældre i både aktuelle og innovative projekter”.

Læs mere om mulighederne, hvordan man ansøger og eksempler på aktiviteter på www.aktivafnatur.dk

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, er du altid velkommen til at kontakte Friluftsrådet på tlf. 33 79 00 79 (tryk 2) eller aktiv@friluftsraadet.dk

FAKTA:
Friluftsrådet er paraplyorganisation for 91 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager både organisationernes og befolkningens interesser i friluftsliv og arbejder aktivt for at skabe bedre muligheder for friluftsliv gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et videnbaseret, oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund. Fondens prioriterede områder er aktive ældre, øjen- og aldringsforskning. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civ.ing. Villum Kann Rasmussen, der udviklede det moderne ovenlysvindue VELUX® og etablerede VKR firmagruppen.

Kommentar