Foto: 
Øresundsakvariet
Af: Redaktør 06.06.11 16:28:00

Stør fanget i Øresund

Det hører til sjældenhederne at der bliver fanget stører i Danmark, men det var ikke desto mindre hvad der skete lørdag morgen i farvandet mellem Nivå og Rungsted. Erhvervsfisker Erik Henriksen var i kutteren Laura K 100 sejlet ud for for at fiske søtunger, men det blev altså en helt anden og fisk han fik op i garnet den morgen. ”Selvom jeg har fisket i nogen og tyve år har jeg aldrig før fanget en stør” fortæller Erik Henriksen. Han troede først han havde fået et marsvin i nettet, men var hurtigt klar over det ikke var tilfældet da først fangsten kom tættere på overfladen. Han valgte at tage den sjældne fisk med i land og kontaktede Øresundsakvariet i Helsingør der sendte en havbiolog til Vedbæk for at se nærmere på dyret.

”Jeg blev noget overrasket da jeg lørdag morgen blev ringet op og spurgt om jeg kunne køre til Vedbæk og se på en stør og måtte da lige spørge en ekstra gang om det nu kunne passe det var en stør” siger havbiolog Michael Hansen fra Øresundsakvariet. Det er bestemt ikke hverdagskost for en havbiolog at se vilde stører herhjemme så han drog straks afsted mod Vedbæk for at opmåle og fotografere dyret. Opmålingen viste at den var 135 cm lang. Desværre var det ikke muligt at veje fisken, det var den simpelthen for livlig til. Vægten blev derfor anslået til at være omkring 20 kg. Der findes adskillige arter af stører og den fangne var efter alt at dømme af arten Vestatlantisk stør el. almindelig stør. Oplysningerne vil senere blive sendt til fiskeeksperterne på Zoologisk Museum så den kan kan blive registreret i Dansk Fiskeatlas. Efterfølgende blev fisken genudsat fra stranden nord for havnen, hvor den naturligt vakte en del opsigt blandt de morgenfriske strandgæster.

Den almindelige stør var tidligere almindelig og blev jævnligt fanget i Jyske åer. De kunne opnå en anseelig størrelse på 5-6 meters længde og en vægt på 1.000 kg mens de i dag ikke bliver større end 2-3 meter. Den er nok bedst kendt for sin meget eksklusive rogn, den ægte caviar men har også tidligere været en eftertragtet spisefisk. Et voldsomt overfiskeri, sammenholdt med at dens ynglepladser med tiden er blevet ødelagt af forurening betyder at den i dag regnes som kritisk udrydningstruet. Af samme grund er den derfor totalt fredet i Europa.
 

Kommentar