Foto: 
Kim Flindt
Af: Redaktør 15.05.13 08:36:00

Rugekasserne har endnu en gang leveret

Desværre var Blåkilde Efterskole også ramt af lockout, så elevundervisningen blev betydeligt skåret ned, og da det er naturen, der bestemmer forløbet, er det af den grund ikke muligt at indhente det
forsømte før til næste sæson.

Alle indkøbte lakseæg er nu klækket, og trods en ret ringe vandkvalitet (okker?) er dette års resultat langt over sidste års projekt. Der er konstateret en dødelighed  på anslået 10-15%. Det vil sige, at der ud af de 4000 stk. øjenæg, leveret fra DCV, Borris og sponseret af Dansk Laksefond, er ca.3400-3500 stk. yngel, der nu frit kan svømme ud af rugekasserne, når de føler trang til det.

Af betydende nyheder kan nævnes, at Emil Fuglsang, Aalborg Universitet er gået ind i projektet, idet de har fremsendt dataloggere til de to rugekasser, ligesom de også ønsker oplysninger om to tilløb til Karup Å, hvor der også er fremsendt dataloggere.

Endvidere kan det nævnes, at mange har vist interesse for projektet ved Blåkilde Efterskole. Det har igen medført at rugekasseprojektet nu er omtalt i detaljer på en række hjemmesider på internettet bl. a. www.skjernaasam.dk; www.redvildlaksen.dk; www.afiskeri.dk; www.sdr-resen.dk m.fl. Ligesom Fiskeavisen fremover vil have en omtale af rugekasser hver måned.
 

Kommentar