Foto: 
NaturErhvervsstyrelsen
Af: Redaktør 24.06.13 11:25:00

Nye fredningsbælter i Mariager Fjord

Kaj B. Olesen, Overfiskerikontrollør, meddeler herved, at der jævnfør reglerne i bekendtgørelse nr. 769 af 9. juli 2004, Fiskeridirektoratets bekendtgørelse om fredningsbælter mv., er fredningsbælter ved udløbene af Kirkebæk, vandløb fra Katbjerg og Houtved Bæk i tiden 16. september til 15. marts begge dage inklusive. Vandløbene er ved udmundingen under 2 meter.

Mariager Fjord

Generelt er fiskeri ikke tilladt inden for en afstand af 500 meter fra vandløbs udmunding. Et fredningsbæltes afgrænsning fastsættes ved almindelig dagligt højvande.

Kirkebæk har sit forløb i Hobro Østerskov, Vandløb fra Katbjerg udmunder lidt øst for Katbjerg Odde og Houtved Bæk lige øst for Stinesminde havn.
Tidligere var nævnte vandløb i en tilstand og spærringer der gjorde opgang i og nedgang fra vandløbene diffuse. De seneste undersøgelser, biologiske og vandløbsmyndighed har påvist vildfisk, af ørred og yngel i vandløbene.

Dermed påvises, det er muligt for fisk og gydefisk at leve i og at vandre til og fra vandløbene og vandkvaliteten så god så yngel osv. kan bidrage til en større selvproduktion af vildfisk til gavn for fiskeriet i Mariager Fjord området.

Der er og vil blive igangsat tiltag der sikrer vandløbene, den fri passage til og i vandløbene, herunder ved beskyttelse med fredningsbælte ved udløbene.
Yderligere information om fredningsbælter kan ses via NaturErhvervstyrelsen hjemmeside, Fiskeri.
 

Kommentar