Foto: 
Troutbums Gulp stingerrig
Af: Redaktør 15.05.14 11:50:00

Fang flere fisk med Gulp-stingerrig

Jeg har fanget mange fisk – også store fisk – med Gulpen agnet med en enkelt krog. Men ofte har jeg oplevet, at halen er bidt af min Nightcrawler, eller at fiskene 4-5 gange i løbet af en indspinning har været henne og nappe i Gulp-ormen, uden at det er lykkedes mig at kroge dem.

”Det er nok en lille én”, eller ”det er nok en hornfisk” har jeg tit tænkt i de situationer, men det kunne jo være rart rent faktisk at vide det – og en gang imellem har jeg da også haft fornemmelsen af, at jeg er gået glip af en af de større havørreder, som blot (efter min mening) har været overforsigtig.

Tanken om en ekstra trekrog i halen af ormen blev født. Det har været en længere udviklingshistorie, fra de første spæde forsøg med haveståltråd og sindrige bindingsteknikker til nu, hvor jeg anvender fjederstål eller loddetråd, afhængig af krogens dimensioner, samt nøjes med en simpel løkke til at holde sammen på krogene.

Nogle af knasterne undervejs har været: er det over hovedet en fordel? Hvilke materialer er optimale? Hvordan binder man det hele sammen på en enkel og effektiv måde? Og ikke mindst: hvordan får jeg ormen til at have den rigtige gang i vandet? Man skal her huske på, at den ekstra krog alt andet lige hæmmer især Gulpormenes bevægelser idet den virker som en køl i vandet. Det giver ormene en tendens til at gå som en streg i vandet, medmindre man forholder sig til det.

Allerede de første spæde forsøg overbeviste mig om, at det absolut var en ide, der var værd at arbejde videre med. På de allerførste ture oplevede jeg markant flere faste fisk end sædvanligt. Der var ikke levnet plads til tvivl.
I efteråret 2013 udkom Jens Bursells Havørred – refleksioner på kysten, hvor han introducerer releasetacklet. Det er spændende læsning, ikke mindst fordi baggrunden for udviklingen af releasetacklet i så høj grad ligner den baggrund, der for mig ligger til grund for udviklingen af Gulp stingerrigget, som jeg på dette tidspunkt var langt fremskredet med.

Og i bogen dokumenterer Bursell klart, at releasetacklet anvendt på blink og fluer kroger flere havørreder – altså nøjagtig samme oplevelse, som Gulp stingerrigget giver.

Læs hele artiklen i Fiske Avisens maj-udgave, der kan købes hos din grejhandler, bladkiosk eller i abonnement her på siden.

Kommentar