Foto: 
Jan Krohn Dehli
Af: Redaktør 17.01.12 08:51:00

Danske rekorder 2011

Der er i løbet af den seneste periode kommet syv nye danmarksrekorder, en ny linerekord og tre fluefangede rekorder på listen.

Sidste år spåede Henrik Carl fra rekordkomiteen, at der ville komme flere spændende i år, og det kan man da for så vidt godt give ham ret i. Henrik forventede dog de største overraskelser fra de ferske vande, men det kom dog ikke til at holde stik. Kun to ud af de i alt 11 nye rekorder hidrører fra ferskvand, og ser man på fangststederne, så er det helt klart det rene havmiljø, der leverer de fleste nye rekorder.

Interessant er det dog også, at der er kommet flere fluefangede rekorder med på listen, hvilket indikerer, at den generelle udbredelse af fluefiskeri også har ”fanget” flere rekordfiskere.

Sidste års store opmærksomhed på laksefiskeriet i de vestjyske åer fik ikke helt den samme store opmærksomhed i år. Der var ellers lagt lidt op til, at der igen i år ville blive sat mindst en ny rekord for laks, men den udeblev denne gang.

I årets løb har der været en del fokus på havfiskeri, og det bliver spændende at se, hvad det kan føre til i det kommende år. Både Nordsøen og Skagerrak holder mange store fisk, og der er således oplagte muligheder for at sætte nye linerekorder på en lang række af disse fisk. Det er kun et spørgsmål om at turde vove forsøget.

At = All tackle = dansk rekord
2, 4, 6, 8, 10, F = linerekord = 2 kilo, 4 kilo, …, fluerekord.
* = seneste danske rekorder siden rekordkomiteens sidste møde 24. november 2011.
Rekordkomiteen består af ni medlemmer, der alle er lystfiskere.

Rekordfisken skal tilmeldes Bjarne Lehné, Krænkerupvej 69, 4200 Slagelse. Telefon 58 26 89 10.

Husk at fangsten ikke må være mere end en måned gammel ved tilmeldingen.

Årets nye rekorder:
Aborre
Fluefanget 2,875 kg Jan Krohn Dehli St. Vejle Å 6.10.2011

Hvidrokke
Dansk rekord 10,25 kg Jakob Lindberg Nordsøen 20.4.2011

Karusse (dam)
Dansk rekord 1,925 kg Christian Agerbo Nielsen Løje Sø 30.7.2011

Knurhane - rød
Dansk rekord 1,680 kg Hans Ulrik Brøndberg Hvide Sande 13.8.2011

Kuller
10 kg line 1,575 kg Jesper Johannesen Nordsøen 23.4.2011

Makrel 
Fluefanget 0,790 kg Gordon P. Henriksen Øresund 2.10.2011

Pighaj
Dansk rekord 7,825 kg Ole Bjerre  Nordsøen 20.7.2011

Rødtunge
Dansk rekord 1,275 kg Allan Steen Petersen  Det Gule Rev 26.6.2011

Sildehaj
Dansk rekord 94,5 kg Tom Henriksen  Nordsøen 24.8.2011

Skrubbe
Fluefanget 1,100 kg Henning Pedersen  Østfyn 2.10.2011

Ulk
Dansk rekord 0,500 kg Martin Tingleff Storebælt 8.5.2011

Husk at du modtager lækkert grej fra PureFishing, hvis du tilmelder din danske rekord gennem Fiske Avisen.

Kommentar