Foto: 
Blue Rock P&T
Af: Redaktør 14.04.15 01:08:00

Big, -Bigger, -Blue Rock!

Tiden er kommet, da NCC indstillede gravningen i søen ved udgangen af 2014.
Sideløbende blev der opnået tilladelse til, at importere og udsætte nye arter af stør. Hidtil har der kun været et dambrug i Danmark som kunne levere stør og de har kun kunne levere 2 arter af stør (russisk stør og beluga) hvorfor disse er blevet de to almindelige størarter i de mere end ti fiskesøer i Danmark. Disse fisk er opdrættet i et betonanlæg, som giver fiskene meget alvorlige skader på finner, gæller etc. De udenlandske dambrug dyrker fiskene i jorddamme og her er kvaliteten af fisk en hel anden! Kvalitet af fisk er altafgørende for specimenfiskeriet, som netop går ud på at fange den perfekte fisk inden for sin art.
 
 
Det er en stor glæde, at vi kan annoncere denne udsætning fra eget størbrug. En udsætning, som vil sætte helt nye standarder for stør/specimen-fiskeri i Danmark. Nu kan vi reelt dyrke ”big game-fiskeri” i dette land! Ud over denne udsætning, leverer vi stør til to andre størvande. Disse udsætninger vil finde sted i næste uge. Vi ønsker de to søer knæk & bræk med fiskene.
 
Der er udsat følgende fisk:
Hvid stør (A. transmontanus): Anses for, at være den mest aggressive og hårdest fightende blandt størarterne. Den er blandt de største arter og vil formentlig let kunne vokse til over 100kg+ under danske forhold. 10 fisk er udsat med følgende vægte: 48,5kg, 46,0kg, 42,5kg, 28,0kg, 26,5kg, 24,0kg, 23,5kg, 22,0kg, 21,5kg og 19,0kg.
 
Beluga (A. huso huso): Er den største af stør arterne. Det er en meget glubsk rovfisk, som vil æde alle andre arter i søerne. 10 fisk er udsat med følgende vægte: 34,0kg, 32,5kg, 29,5kg, 28,0kg, 24,5kg, 24,0kg, 22,0kg, 21,5kg, 21,0kg og 19,5kg.
 
Sibirisk stør (A. baerii): -Nok verdens mest hårdføre art! Det er en mellemstor art, som er ekstremt stærk og hårdt fightende. Næsten som den hvide stør. 12 fisk er udsat med følgende vægte: 20,0kg, 18,0kg, 17,5kg, 17,5kg, 17,0kg, 17,0kg, 15,0kg, 14,5kg, 14,5kg, 14,0kg, 14,0kg og 11,5kg. 
 
Stjerne stør (A. stellatus): En mindre, men meget smuk og langstrakt art. Der findes ikke meget litteratur om denne arts fiskemæssige værdier, men det nævnes dog, at det er en art der er noget sværere at fange end de ovennævnte. –Men der skal være udfordringer for en hver! 16 fisk er udsat med følgende vægte: 10,81kg, 9,11kg, 8,26kg, 7,90kg, 6,73kg, 6,17kg, 5,77kg, 5,51kg, 5,40kg, 5,35kg, 5,09kg, 4,71kg, 4,27kg, 3,67kg, 3,59kg og 3,33kg.
 
Vest Atlantisk stør (A. oxyrinchus): Er en af de større arter og det er det tætteste vi kommer på en hjemmehørende art af stør, da det netop var denne art som tidligere levede i Nord- og Østersøen. Det er en meget hurtigt svømmende art, men der findes pt. ingen beretninger om fangst af denne art. 16 fisk er udsat med største fisk på 13,50kg.
 
Sterlet albino (A. ruthenus): Hører til de små arter, men kan trodsalt nå en vægt på op til 16kg. Der er udsat 10 fisk med størrelser på 60-80cm.
 
Da søen i forvejen rummer en stor bestand af Russiske stør, så er der ikke udsat nogle russiske stør. Tværtimod vil vi opfiske ca. 50-80 fisk (de mindste) for at gøre bedre plads til de nye og større fisk og derved hæve gennemsnitsstørrelsen på størene i søen. De nye arter og større fisk inden for eksisterende arter gør, at der nu vil blive sat mange nye Danmarks rekorder inden for stør i år. 

Se mere på Blue Rocks hjemmesideKommentar