Foto: 
Miljøministeriet
Af: Redaktør 26.01.12 14:59:00

Afgift skal skære en tredjedel af pesticidforbruget

I det seneste årti er forbruget af sprøjtemidler steget støt. Pesticidafgiften skal vende den meget utilfredsstillende udvikling til gavn for drikkevand, sundhed og natur.

- Pesticidforbruget er steget voldsomt de seneste år. Det er alvorligt, og der skal ryddes op nu. Derfor kommer vi med en pesticidafgift, der skal begrænse brugen af gift og få landmændene til at bruge de mindst belastende midler. Det er afgørende for vores sundhed, vores grundvand og vores natur, at udviklingen bliver vendt nu, siger miljøminister Ida Auken.

Landmændene skal bruge langt færre og mindre belastende pesticider på deres marker, og derfor sender regeringen i dag en pesticidafgift i høring, der skal skære brugen af sprøjtemidler ned med en tredjedel og reducere belastningen af miljøet med mere end en tredjedel.

- Det er i alles interesse at få brugen og belastningen ned. Det handler om at lave en intelligent afgift, så det også er i landmændenes interesse at sprøjte mindre og bruge de mindst miljøskadelige sprøjtemidler, siger Ida Auken
Pesticidafgiften er en del af aftalen om Grøn Vækst 2.0, som blev indgået mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti, men som aldrig blev gennemført. Afgiften gør de mest skadelige midler dyrest, og de mindst skadelige billigst. Enkelte insektmidler stiger i omkostninger fra 60 kroner pr. hektar til 400 kroner pr. hektar, mens andre miljøvenlige midler bliver billigere at anvende i fremtiden.

- Afgiften er en del af den grønne omstilling, som skal sikre, at Danmark også fremover kan være et landbrugsland. Dansk landbrugs fremtid ligger i at producere fødevarer, der er renere, sikrere og mere bæredygtige end i andre lande. Derfor skal vi reducere resterne af sprøjtegift i vores fødevarer og natur. En højere afgift på de mest skadelige sprøjtegifte er et helt afgørende skridt i den retning, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Fødevareøkonomisk Institut har beregnet de erhvervsøkonomiske konsekvenser af afgiften og vurderet, at meromkostningerne for de enkelte bedrifter efter tilpasning vil være begrænsede.

- Det skal kunne betale sig at producere korn, frugt og grøntsager i Danmark, og samtidig skal vi have mindsket det store forbrug af sprøjtemidler. Derfor er afgiften sat sammen, som det er tilfældet, siger Ida Auken.

Pesticidafgiften skal desuden bidrage til at finansiere de jordskattelettelser for 500 mio. kroner, som landbrugserhvervet har fået siden den 1. januar 2011.

- Den tidligere regering har allerede uddelt skattelettelserne til landmændene, men uden at skaffe finansieringen via den planlagte pesticidafgift. Det råder vi nu bod på, siger Ida Auken.

Kommentar