Ål Fisk
Foto: 
Arkiv
Af: dennishansen 25.11.19 09:37:21

Ålefiskeri og nye regler

Regelsættet for fiskeri af ål er udarbejdet for at opfylde EUs forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.
 

Fra december i år til og med februar 2020 bliver det i Danmark forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand. Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. 

Allerede sidste år oplevede Danmark et stop i ålefiskeriet på i alt tre måneder, da EU-kommissionen besluttede at indføre et forbud mod erhvervsmæssigt ålefiskeri i saltvand i tre måneder. Nyt er det dog, at lukkeperioden i år også omfatter rekreativt fiskeri. 

Forbuddet gælder fra den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

Ud over lukkeperioden foregår den generelle indsats for beskyttelse af den europæiske ål som hidtil med opfyldelse af kravene i henhold til EU’s åleforordning og den danske åleforvaltningsplan fra 2009. Det betyder bl.a., at ålefiskeriet i Danmark – herunder landinger og redskaber – er reduceret med mere end de krævede 50 %.

Der vil blive udarbejdet en bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

Skriver Fiskeristyrelsen.dk

Kommentar