Foto: 
Øresundsakvariet
Af: Redaktør 16.08.12 16:03:00

8,4 kilos pighvar genudsat i Øresund

Nu kan sportsfiskerne i Øresund igen begynde at glæde sig! Den store pighvar, som den 15. juni blev fanget af fritidsfiskeren Erik André (se billede til højre) fra Nordhavnen i Helsingør, er nemlig blevet genudsat på det samme sted, hvor den blev fanget i Øresund.

Men hvorfor er den store, velsmagende fisk blevet genudsat? Havbiolog og akvariechef Jens P. Jeppesen udtaler: ”Ja, det lyder lidt som en molbohistorie, at vi slipper den fri igen, men der er faktisk nogle ganske gode grunde til det! I første omgang fik vi lov af fangeren Erik André at få den ind i Øresundsakvariets bassiner, men det har vist sig over sommeren, at den store fisk var alt for stor til nogensinde at kunne trives i vores bassiner. Ydermere har den store pighvar, som er en gravid hunfisk, op til 8-10 millioner modne æg i sig, æg som er klar til at blive gydt i Øresunds vande og dermed kan bidrage til mange små nye pighvarrer i Øresundsområdet. Desuden er kødværdien i en så stor, gravid pighvar af en ringe værdi, fordi den har brugt alt sit fedt og energi til at producere de store mængder æg. Og hermed kommer vi måske ind på den vigtigste grund til at udsætte en så stor fisk igen. Det er nemlig i princippet ekstremt vigtigt at skåne havets store fisk af hver art idet det som regel er disse som har de ”bedste” gener og egenskaber for artens videre succes i økosystemet. F.eks. er det bevist at de nyklækkede fiskelarver fra de største eksemplarer af en fiskeart har langt større overlevelseschancer i kampen om føden i havet. Hvis det var praktisk muligt skulle man faktisk fastsætte både et mindstemål og et maximummål for hver enkelt art. På denne måde ville man skåne de største fisk så disse kunne producere det bedst levedygtige afkom og dermed bidrage til sunde fiskebestande i vore have”-udtaler Jens P. Jeppesen.

Så med disse ting i hukommelsen blev vi hurtigt enige med fangeren om at udsætte den store fisk”.

Er den mærket på nogen måde, så man kan genkende den, hvis den bliver fanget igen? ”Vi har ikke mærket den på tradtionel vis, idet denne metode er noget usikker på en så stor fisk. Den slider nemlig mærkerne af ret hurtigt, men vi har taget en række nærbilleder af pighvarrens hoved, således at hvis den bliver fanget igen, så har vi gode chancer for at genkende fisken. Vi vil også godt benytte lejligheden til at udlove en dusør til den som evt. på et tidspunkt i fremtiden fanger denne store pighvar og som indleverer den el. hele hovedet til Øresundsakvariet. Når vi har fiskens hovedet samt oplysninger om vægt og længde på fangsttidspunktet, kan vi nemlig finde ørestenene i den, aldersbestemme den temmelig nøjagtigt og få nye vigtige oplysninger omkring pighvarrens biologi, liv og færden i havet”- udtaler Jens P. Jeppesen.

Den store pighvarre
At den store pighvarre Og fangsten er sensationel og målene imponerende: 12,5 kg, 75 cm lang og 65 cm dyb (bredden), hele 18 cm på det tykkeste sted (der hvor rognen sidder) og 13 cm tyk over midten! Ifølge Zoologisk Museums pågående fiskeprojekt www.fiskeatlas.dk og kontaktpersonerne Henrik Carl og Peter Rask Møller er den største dokumenterede i Danmark nogensinde på 14,7 kg fra Lundeborg (kilde: Svendborg Avis 22. maj 1957). Den næststørste er på 9 kg fra Omø (kilde: Ekstrabladet 12. april 1952). Altså er den nye fangst fra Øresund den næststørste dokumenterede i Danmark nogensinde og den største i over 50 år!

Og hvad med alderen? ”Mange har spurgt, hvor gammel den mon er, og det er faktisk ikke sådan at få vished om uden at slå den ihjel, og det vil vi helst ikke”, udtaler marinbiolog Jens P. Jeppesen fra Øresundsakvariet. ”De fleste fisk har skæl, som man med nogenlunde sikkerhed kan aldersbestemme en fisk ud fra, men en pighvar har ingen eller kun ganske få skæl på sin krop! I litteraturen er der skrevet, at de store pighvarrer på 12-15 kg ”nok” er ml. 40-50 år, men ingen steder er dette dokumenteret. Vi har dog en reference fra Frankrig om en pighvar-hun på 81 cm, som skulle være blevet aldersbestemt til 25 år ud fra dens øresten, men da de nok vokser hurtigere i det varme vand sydpå, er vores pighvar-hun måske mellem 25 og 40 år gammel! Hvis den store pighvar stik imod forventningerne skulle dø, kan vi aldersbestemme den nøjagtig!”

Fantastiske Øresund
Og hvorfor bliver der i disse år fanget en mængde sjældne og især store fisk i lige netop Øresundsområdet? Adskillige rekorder er sat netop her i farvandet bla. slethvar op over 6 kg, samt rødspættefangster helt op til 5,7 kg og 69 cm lange fra 2007, for slet ikke at tale om de mange torskerekorder, der er fanget igennem tiderne i Øresund. Jens P. Jeppesen er ikke i tvivl: ”Øresund er et unikt farvand på mange områder, bla. er området beriget med stærke strømforhold, som traditionelt trækker en masse fisk til. Men vigtigst af alt så har Øresund siden 1931 været næsten fri for bundskrabende fiskeredskaber som trawl. Ud over at trawlfiskeriet er uhørt effektivt dvs. de tager alt op fra bunden af havet, så ødelægges bundmiljøerne og dermed fødeforholdene for de større fisk også ganske effektivt. Grundet hensyntagen til skibstrafikken i Øresund blev trawlingen forbudt i 1931 og det var helt sikkert Øresunds redning og den bedste grund til at der i dag er en sund fiskebestand i området”.

Man kan opleve mindre pighvarrer, dog i en noget mere beskeden størrelse ca. 3 kg, i levende live på Øresundsakvariet hele sommeren.

Øresundsakvariet har åbent alle dage fra 10-17.
 

Kommentar