Foto: 
Jesper Christensen med laks fra premieren 2012
Af: Redaktør 27.02.13 08:54:00

420 laks på kvoten i Skjern Å, Omme Å og Vorgod Å

Laksekvote: 420 laks - hhv. 185 stk. laks større end 75 cm og 235 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april - til og med den 15. oktober. 

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.  

Fangstrapportering og information: www.skjernaasam.dk

Se mere på www.fiskepleje.dk.

Kommentar