Sølvkarusse

På en kort aftentur til et nyt vand lykkedes det at overliste en karusse omkring 1 kilo og en lidt større sølvkarusse. Begge blev fanget på plastikmajs fisket på miniboltrigs med grundfoder klemt om blyet.

Kommentar

Andre fangster fra