Dimantstør fra Nederlandet

Var i Holland og fiske Stør. Efter knaldhård fight lykkedes det at få denne fine Diamantstør på land.
Hmmm - kan div. størarter oprettes som artsmulighed?
Læs mere på www.hooked.webbyen.dk
*

Kommentar

Andre fangster fra