Foto: 
BJÖRN ÅGREN
Af: Redaktør 02.02.10 21:46:00

Havbarsen og klumfisk i fremgang i Øresund

Fænomenet er set før og er en naturlig følge af at havtemperaturen, grundet den længevarende kulde, kommer ned under 6 grader – de sjældne fisk, som tit er meget varmeelskende, lider stille og roligt kuldedøden. Der er desuden en klar tendens til at der i de senere år er blevet flere rapporteringer vedr.de såkaldt sjældne arter i Øresund og danske farvande generelt, oplyser Øresundsakvariet.

Øresundsakvariet og Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør har i de seneste måneder fået mange indrapporteringer om indlanddrevne el. fangne sjældne havfisk. I starten af januar blev der i toggergarn fanget en såkaldt havbrasen over ved Helsingborg og en uge før fik Øresundsakvariet indleveret en død en af slagsen, på 1,8 kg. og 57 cm lang, ilanddrevet oppe ved Højstrup, Nord for Helsingør (se foto). I december og januar er der ligeledes drevet en mængde mindre klumpfisk i land bl.a. i Øresund (se foto).

Men hvorfor dukker de sjældne fisk op her i den kolde tid? ”Fænomenet med de døde og ilanddrevne sjældne fisk er set før og er en naturlig følge af at havtemperaturen, grundet den længerevarende kulde, kommer til at ligge på mellem 0-6 grader både i overfladen og i bunden af havet. Mange af de såkaldte sjældne fisk el. ”gæster” og som vi får ind i Øresund og danske farvande i efteråret, såsom den mærkelige havbrasen, er varmeelskende i en sådan grad at hvis de gribes el. bliver fanget i koldt vand lider de stille og roligt kuldedøden – de er simpelthen ikke tilpasset til et liv under ca. 6 C.” – udtaler Jens P. Jeppesen, marinbiolog og akvariechef på Øresundsakvariet.
”Fænomenet med de mange ilandrevne fisk er i sig selv interessant og genstand for meget undren når folk finder disse tit mærkværdige og fremmedartede fisk i vandkanten men mere interessant er det faktisk at der er en tendens til at der for hvert år bliver flere og flere indrapporteringer som måske kunne tyde på at arterne bliver mere almindelige forekommende i danske farvande måske grundet den højere havtemperatur”.
At mange af de ”nye” fiskearter er ekstremt velsmagende er jo heller ikke en ulempe f.eks. er havbrasen en virkelig delikatesse at få på bordet! ”Den kan godt virke en smule uhyggelig når man ser den første gang men tag ikke fejl, den er en rigtig lækker spise” – udtaler Jens P. Jeppesen.

Den sidst ankomne havbrasen blev indleveret af Marina Pagh som fandt den under en gåtur oppe ved Højstrup og denne vil blive udstillet i Øresundsakvariets udstillingsfryser i forbindelse med vinterferien. 

Kommentar