Foto: 
Tunen mærkes af eksperter fra sydeuropa.
Af: max_fisher 11.09.17 12:22:02

DTU Aqua: Lørdag var en historisk dag

Mærkningsprojeket forventes at kunne bidrage til at forklare, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til Skagerrak og Kattegat efter mere end 50 års fravær

Lørdag den 9. september 2017 lykkedes det forskere fra DTU Aqua og Sveriges landbrugsuniversitet i samarbejde med mere end 100 frivillige sportsfiskere og WWF Verdensnaturfonden at fange, mærke og udsætte fem blåfinnede tun i Skagerrak. De mærkede tun anslås at veje mellem cirka 130 og 285 kg, hvilket gør dem til nogle af de største rovfisk i vores farvande. Det er første gang, at blåfinnet tun mærkes i dansk og svensk farvand. 

De avancerede mærker lagrer oplysninger om lysforhold, dybde og vandtemperatur. Disse data vil kunne hjælpe forskerne med at beskrive, hvordan fiskene vandrer, og hvor de stammer fra (Middelhavet eller Den Mexicanske Golf) og vil kunne bidrage til at forklare, hvorfor tunen er kommet tilbage til Skagerrak og Kattegat. Informationerne kan blandt andet bruges som grundlag for at gøre fiskeriet af blåfinnet tun i Atlanterhavet og Middelhavet mere bæredygtigt.

Lørdag var også historisk af en anden grund. Det er nemlig første gang siden 1960’erne, at det har været muligt at udføre et målrettet fiskeri efter blåfinnet tun i dansk og svensk farvand. Det skyldes, at mærkningsprojektet har en særlig tilladelse fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) til at fange, mærke og udsætte 40 blåfinnede tun. 

Mærkningsprojekt, som fortsætter til den 21. september 2017, er kun muligt på grund af en fantastisk entusiastisk støtte fra sportsfiskere og andre i både Danmark og Sverige. Projektet er et samarbejde mellem DTU Aqua, SLU Aqua og WWF og koordineres af DTU Aqua.

 

Kommentar